Visie en Missie

Visie en Missie

Jij staat centraal

Bij Verbeelderij staat de mens centraal. Jij mag gezien worden en dat is niet alleen je ziekte, niet enkel je symptomen.
Als je een traject bij ons opstart kijken wij als eerste naar de mens die binnenkomt.
Wie ben jij? en Wat heb jij nodig als mens?
Kennismaken houdt immers niet op bij het formuleren van een hulpvraag, hoe belangrijk deze vraag ook is.

Na de kennismaking starten we met ontmoeten. We leren elkaar kennen en tijdens dit dynamische proces wordt heel snel duidelijk welke werkwijze bij jou als deelnemer het beste past.
Een proces dat voor elk individu verschillend is en altijd uniek, keer op keer.

  • Wie komt er binnen
  • Wat is de hulpvraag
  • We gaan ontmoeten

Verbeelderij is de veilige haven waar jij mag werken aan jouw herstel

Vanuit het warme en sfeervolle atelier biedt Beelderij jou een veilige haven. Het atelier is bijzonder geschikt om even niet ziek te zijn. Het is de plek waar je tot jezelf komt, jezelf mag zijn, met alle nukken, maar zeker ook met al je mooie karaktertrekken.

Ons atelier is de plek waar je oplaadt, zodat je wanneer je naar huis gaat voldoende vertrouwen hebt om er weer even tegen te kunnen.
Je zult merken dat wanneer je Verbeelderij vaker bezoekt dit basisvertrouwen toeneemt en je steeds langer kunt rekenen op je innerlijke kracht.
Uiteindelijk is dit een belangrijk doel dat wij nastreven.
Een duurzaam herstel van je zelfvertrouwen en een duurzaam herstel van je zelfbeeld.

Verbeelderij is de plek die jou als familie onthaalt

Veel deelnemers aan begeleidingstrajecten van Verbeelderij staan versteld van het warme nest waarin ze terechtkomen. Vaak geven mensen aan dat men het ervaart alsof ze hun familie hebben gevonden.
Natuurlijk kunnen wij ons geen groter compliment wensen, want dat is precies wat wij als Verbeelderij nastreven.

We willen een plek bieden waar je jezelf langdurige verbindt met de mensen om je heen.

Verbeelderij altijd to the point

De reguliere zorg kent een uitgebreid systeem van vastleggen. Men documenteert alles om zo te kunnen verantwoorden waar verzekeringsgelden aan worden besteed.
Verbeelderij heeft hier een andere kijk op. Onze visie is als volgt:

Een client heeft een hulpvraag en daar gaan wij mee aan de slag. De vraag daarbij is: wat heb je hierbij nodig?

Dit houdt in dat ons cliëntendossier nooit langer is dan één A4-papier per half jaar.
Het is een uniek dossier dat altijd de volgende inhoud bevat:

– Wat is de doelstelling voor deze deelnemer
– Hoe is afgelopen halfjaar verlopen om deze doelstelling te behalen
– Wat is ons advies voor deze cliënte
– Wat wordt de doelstelling voor het volgende half jaar

meer informatie

Wil je meer weten over de visie of missie Verbeelderij?
Of wil je doorpraten over onze zienswijze en beleid?

Neem dan gerust contact op met ons!