Over Verbeelderij

het verhaal van Verbeelderij

verbeelderij

In 2015 werd Verbeelderij opgericht door Anja Jansen. Anja is afkomstig uit de zorgwereld en merkte dat een grote groep zorgbehoevenden andere begeleiding nodig heeft dan men in de reguliere zorg kan bieden.

Het was voor Anja dan ook een logische stap om uit te kristalliseren wat deze mensen, die zich niet bergepen voelen nodig hebben. Dit onderzoek leverde hele praktische handvatten op en werd de basis van een hele nieuwe complete begeleidingswijze.

Vanuit deze zoektocht werd Verbeelderij geboren

Holistische begeleiding

Verbeelderij gaat uit van de gehele mens. Niet de symptomen staat centraal, maar de mens die achter een gezondheidsklacht zit.
Een mens die op zoek is naar een manier om op milde wijze om te gaan met zijn beperkingen. De mens die accepteert dat je gezondheid weliswaar in de weg kan staan, maar je niet uit het veld hoeft te slaan.

De mens centraal

Voor Verbeelderij sta jij als mens altijd centraal. Dat betekent dat wanneer een nieuwe deelnemer binnenkomt eerst uitgebreid kennis wordt gemaakt. Wie ben jij? Welke bagage heb je? Wat is jouw hulpvraag? En pas dan: Wat is jouw medisch vraagstuk?

Bij de Verbeelderij ervaren mensen dat ze weer mens mogen zijn. Bij ons zijn deelnemers immers geen dossier of patiënten. Bij Verbeelderij zijn mensen zichzelf, een mens om trots op te zijn met al zijn mooie eigenschappen en soms ook met de wat minder fijne karaktertrekken.

Verbeelderij nu

De werkwijze van Verbeelderij heeft zich ondertussen ruimschoots bewezen. Vele mensen hebben baat bij de complete begeleidingsvorm die wij bieden.
Ook zorgprofessionals zien in groeiende mate de gezondheidswinst die wordt behaald met de werkwijze van Verbeelderij. Hierdoor worden steeds vaker mensen vanuit de reguliere oorspronkelijke zorg doorverwezen naar Verbeelderij.

Verbeelderij is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen waardoor kwaliteit van zorg bij ons gewaarborgd is

meer informatie

wil je meer weten over Verbeelderij?

Neem dan gerust contact op met ons