Naschoolse opvang

Naschoolse

Opvang

Naschoolse opvang

In samenspraak met BSO het Goudvisje organiseert Verbeelderij naschoolse opvang. Op de creatieve afdeling van Perron 3 kunnen kinderen dagelijks na school terecht voor naschoolse-opvang en zelfontwikkeling.
Bij deze unieke samenwerking werken Het Goudvisje en Verbeelderij samen volgens de visie van Verbeelderij op het gebied van kunstontwikkeling en persoonlijke groei. Binnen onze zienswijze wordt de binnenwereld van het kind verkend. Leren kinderen zien dat ze zichzelf mogen zijn en bovenal ervaren dat ze zich als kind gehoord voelen.