Individuele begeleiding

Individuele

Begeleiding

Individuele begeleiding

Ook als je ons atelier niet kunt bezoeken kun je terecht bij Verbeelderij. Beperkingen om naar ons toe te komen kunnen te groot zijn vanwege mobiliteit, of bijvoorbeeld vanwege je beperkingen om goed in een groep te functioneren .
Op zulke momenten kunnen wij individuele begeleiding aanbieden bij deelnemers thuis.

Deze individuele trajecten lijken nog steeds op begeleiding in groepsverband , maar dan gericht op het individu.

Wat doen we tijdens individuele begeleiding
Als het op onze locatie niet lukt onderzoeken we samen wat thuis wel kan. Iedere week gaan we samen aan de slag op dezelfde wijze als in Verbeelderij. We werken ook met verschillende materialen, gaan dus schilderen boetseren en maken mozaïekcreaties. We luisteren naar muziek, drinken thee, maar wat we vooral doen is luisteren naar elkaar.

Coaching staat centraal

Samen kijken we naar jou als persoon, naar je mogelijkheden. We zoeken naar wie je bent, en naar de mogelijkheden die je nog steeds bezit. We gaan je grenzen verkennen, we zoeken naar manieren om je huidige leven te vergemakkelijken en je levensplezier te vergroten.

Als je beperkingen groter worden halen we herinneringen op en kijken we hoe fijn het voorheen samen was. Bijvoorbeeld de wandelingen die we samen maakten, de uitstapjes die we maakten. Op zulke momenten bieden we ook ondersteuning op andere gebieden. Het kan zijn dat onze coach aan je bed zit om te luisteren naar jouw levensverhalen; of we luisteren naar de ervaring van het bezoek aan je arts en helpen je alles in het juiste perspectief te plaatsen.

We overleggen veel met je naasten. Denk daarbij aan je echtgenoot, verpleegkundige personeel of familie. Samen kijken we naar waar iemand staat en hoe we de begeleiding het beste kunnen invullen.

Lees Verder